Kvinnodagen den 8 mars

Kommentera

Kvinnodagen den 8 mars är en internationell högtidsdag som firas världen över sedan 1910.
Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland var de första länderna som på en gemensam dag 1911 uppmärksammade
 
        att kvinnor saknade rätt att rösta i allmänna val
        att kvinnor inte kunde inneha några offentliga ämbeten 
        att kvinnor hade långt sämre arbetsvillkor än män.
 
Idag är världen på många sätt mer jämställd mellan könen, men fortfarande finns det många områden där kvinnor har det sämre än män även i ett så  p e r f e k t  land som Sverige.
 
Ett av landets fackförbund (SACO) har räknat på skillnader i livslön för akademiker i Sverige. En man som arbetar lika mycket under sin livstid jämfört med en kvinna kommer att ha tjänat 16% mer än kvinnan (räknat från 19 till 85 års ålder). Räknat i pengar motsvarar det 2 800 000 kr.
 
Statistiken säger att Sverige knappast är ett jämställt land år 2017, eller vad säger du?