Det borde ha varit en fin dag.

Solen sken, det var den 23 maj.

Då visade terrorn sitt smutsiga ansikte igen.

Denna gång i Manchester.

Det verkar som om hatet saknar gränser och det gör ont bara att stå vid sidan och se på.

Människor flyr undan krig och terror. Men vart ska vi fly när hatet finns överallt?

Vi drabbas alla när oskyldiga faller offer för

det meningslösa

det vidriga

det försvarslösa

våldet, hatet, terrorn.

 

Sara Lövenstam publicerade en text på sin blogg efter dåden i Stockholm den 7 april.

Jag lånar hennes ord idag.

 

"Det finns människor som vill dela på oss. De blir nöjda när de ser andra slåss.

De vill att vi ska tänka 'vi' mot 'dom'. De vill att vi alltid ska se oss om.

De vill göra oss rädda för varandra så att ingen litar på några andra.

De vill skapa grupper, arga och rädda av färg, religion och hur vi är klädda.

Vad kan vi göra, när de slår till? Vi kan göra motsatsen till det de vill.

Vi kan möta en främling och bli någons vän och hjälpa varandra, igen och igen.

Vi kan lyssna på dem som vi inte förstår och skratta tillsammans när det plötsligt går.

De människorna som vill ha en armé. Vi ska inte ge dem vad de vill se.

Om hat möter hat, då blir det bråk men kärlek är starkare, på alla språk."

Terror

Allmänt Kommentera
Det borde ha varit en fin dag.

Solen sken, det var den 23 maj.

Då visade terrorn sitt smutsiga ansikte igen.

Denna gång i Manchester.

Det verkar som om hatet saknar gränser och det gör ont bara att stå vid sidan och se på.

Människor flyr undan krig och terror. Men vart ska vi fly när hatet finns överallt?

Vi drabbas alla när oskyldiga faller offer för

det meningslösa

det vidriga

det försvarslösa

våldet, hatet, terrorn.

 

Sara Lövenstam publicerade en text på sin blogg efter dåden i Stockholm den 7 april.

Jag lånar hennes ord idag.

 

"Det finns människor som vill dela på oss. De blir nöjda när de ser andra slåss.

De vill att vi ska tänka 'vi' mot 'dom'. De vill att vi alltid ska se oss om.

De vill göra oss rädda för varandra så att ingen litar på några andra.

De vill skapa grupper, arga och rädda av färg, religion och hur vi är klädda.

Vad kan vi göra, när de slår till? Vi kan göra motsatsen till det de vill.

Vi kan möta en främling och bli någons vän och hjälpa varandra, igen och igen.

Vi kan lyssna på dem som vi inte förstår och skratta tillsammans när det plötsligt går.

De människorna som vill ha en armé. Vi ska inte ge dem vad de vill se.

Om hat möter hat, då blir det bråk men kärlek är starkare, på alla språk."

 
Vi har pratat om "plagiat"  och "plagiering" på lektionen senast. Bildmontaget ovan är från ett nyhetsinslag i amerikansk teve när Melania Trump anklagades för att ha kopierat ett berömt tal av Michelle Obama från 2008. Melania pratade på republikanernas partikonvent i Cleveland i juli 2016. Hon hade dock inte skrivit talet själv utan "lånat" orden från ett tidigare tal av Michelle. Melania fick mycket kritik för sitt agerande som många menade var falskt och oärligt.
 
I skolsammanhang handlar plagiering om att man inte får fuska genom att skriva av texter utan att ange källa. Om man citerar en text så måste man markera i texten att orden som står där är skrivna eller sagda av någon annan än jag själv.
 
På alla skolor och universitet är plagiat ett allvarligt brott som kan leda till olika typer av åtgärder - som t. ex. relegering, avstängning eller avbrott från studierna. Inom politiken finns inga sådana straff - där handlar det om att skapa ett förtroende hos sina väljare. Ord är viktiga, så är också handling.
 

Plagiat

Allmänt Kommentera
 
Vi har pratat om "plagiat"  och "plagiering" på lektionen senast. Bildmontaget ovan är från ett nyhetsinslag i amerikansk teve när Melania Trump anklagades för att ha kopierat ett berömt tal av Michelle Obama från 2008. Melania pratade på republikanernas partikonvent i Cleveland i juli 2016. Hon hade dock inte skrivit talet själv utan "lånat" orden från ett tidigare tal av Michelle. Melania fick mycket kritik för sitt agerande som många menade var falskt och oärligt.
 
I skolsammanhang handlar plagiering om att man inte får fuska genom att skriva av texter utan att ange källa. Om man citerar en text så måste man markera i texten att orden som står där är skrivna eller sagda av någon annan än jag själv.
 
På alla skolor och universitet är plagiat ett allvarligt brott som kan leda till olika typer av åtgärder - som t. ex. relegering, avstängning eller avbrott från studierna. Inom politiken finns inga sådana straff - där handlar det om att skapa ett förtroende hos sina väljare. Ord är viktiga, så är också handling.
 
 
Kan du läsa detta?
 
"Givr maþr oquæþins orð manni, þu ær æi mans maki oc eig maþr i brysti. Ek ær maþr sum þv. þeir skvlv møtaz a þriggia vægha motum. Cumbr þan orð havr giuit oc þan cumbr eig þer orð havr lutit, þa mvn han vara svm han heitir, ær eig eiðgangr oc eig vitnisbær huarti firi man ælla kvnv. Cumbr oc þan orð havr lutit oc eig þan orð havr giuit, þa opar han þry niþingx op oc markar han a iarþv. þa se han maþr þæss værri þet talaþi han eig halla þorþi. Nv møtaz þeir baþir mz fullum vapnvm. Faldr þan orð havr lutit · gildr mz haluum gialdum. Faldr þan orð havr giuit, gløpr orða værstr, tunga houuðbani, liggi i vgildum acri."
 
Texten är från hednalagen, ur Äldre Västgötalagen, som kom till på 1200-talet. Inte många svensktalande idag kan läsa eller förstå detta. Om Hednalagen går dock att läsa att "en man som förolämpar, säger dåliga saker om en annan man måste stå till svars för vad han sagt. Och den som blivit förolämpad har rätt att utmana sin motståndare i en tvekamp på liv och död." Hårda ord minsann.
 
Men jag undrar egentligen när det svenska språket blev svenskt? Och kommer det språk som vi talar idag låta fullständigt främmande om 800 år.
 
Hittar du orden i texten?
givr = ger
oquæþins orð = okvädingsord, förtal, glåpord
maki = make, like
sum = som
þv = du
heitir = heter
þriggia = tre
vægha motum = mot, vägskäl, korsning
cumbr = (han) kommer
oc = och
mz fullum vapnvm = med full beväpning (med vapen)
liggi = (han) ligger
acri = jorden

Hur svårt kan det vara med svenska?

Allmänt En kommentar
 
Kan du läsa detta?
 
"Givr maþr oquæþins orð manni, þu ær æi mans maki oc eig maþr i brysti. Ek ær maþr sum þv. þeir skvlv møtaz a þriggia vægha motum. Cumbr þan orð havr giuit oc þan cumbr eig þer orð havr lutit, þa mvn han vara svm han heitir, ær eig eiðgangr oc eig vitnisbær huarti firi man ælla kvnv. Cumbr oc þan orð havr lutit oc eig þan orð havr giuit, þa opar han þry niþingx op oc markar han a iarþv. þa se han maþr þæss værri þet talaþi han eig halla þorþi. Nv møtaz þeir baþir mz fullum vapnvm. Faldr þan orð havr lutit · gildr mz haluum gialdum. Faldr þan orð havr giuit, gløpr orða værstr, tunga houuðbani, liggi i vgildum acri."
 
Texten är från hednalagen, ur Äldre Västgötalagen, som kom till på 1200-talet. Inte många svensktalande idag kan läsa eller förstå detta. Om Hednalagen går dock att läsa att "en man som förolämpar, säger dåliga saker om en annan man måste stå till svars för vad han sagt. Och den som blivit förolämpad har rätt att utmana sin motståndare i en tvekamp på liv och död." Hårda ord minsann.
 
Men jag undrar egentligen när det svenska språket blev svenskt? Och kommer det språk som vi talar idag låta fullständigt främmande om 800 år.
 
Hittar du orden i texten?
givr = ger
oquæþins orð = okvädingsord, förtal, glåpord
maki = make, like
sum = som
þv = du
heitir = heter
þriggia = tre
vægha motum = mot, vägskäl, korsning
cumbr = (han) kommer
oc = och
mz fullum vapnvm = med full beväpning (med vapen)
liggi = (han) ligger
acri = jorden