Expressen rapporterar om en ovanlig händelse.
En 106-årig kvinna i Vadstena som heter Ingrid var på väg att bli Sveriges äldsta försteklassare.
Ingrid är född 1910. Hon fick en kallelse till skolstart tillsammans med barn som är födda 100 år senare - 2010.
106-åringen skrattade gott när hon fick brevet från skolan.
Sedan bjöd hon sina klasskamrater på saft och glass på äldreboendet där hon bor.
Hon fick svara på frågor från barnen. Hon berättade själv om hur det var att gå i skolan för hundra år sedan:
 
- Det var helt annorlunda då. Det var väldigt strängt, tyst och ordning i klassrummen. Det var bättre förr, tror jag. Då var det ordning och reda på lektionerna, säger Ingrid Sandberg.
 
Vad tror ni - kommer Ingrid att börja skolan i höst?
 
 

Ibland blir det fel

Allmänt Kommentera

 
 
Expressen rapporterar om en ovanlig händelse.
En 106-årig kvinna i Vadstena som heter Ingrid var på väg att bli Sveriges äldsta försteklassare.
Ingrid är född 1910. Hon fick en kallelse till skolstart tillsammans med barn som är födda 100 år senare - 2010.
106-åringen skrattade gott när hon fick brevet från skolan.
Sedan bjöd hon sina klasskamrater på saft och glass på äldreboendet där hon bor.
Hon fick svara på frågor från barnen. Hon berättade själv om hur det var att gå i skolan för hundra år sedan:
 
- Det var helt annorlunda då. Det var väldigt strängt, tyst och ordning i klassrummen. Det var bättre förr, tror jag. Då var det ordning och reda på lektionerna, säger Ingrid Sandberg.
 
Vad tror ni - kommer Ingrid att börja skolan i höst?
 
 
 
 
 
 
Vårdagjämningen är en händelse som inträffar omkring den 20 mars.
Då är natt och dag lika långa över nästan hela jorden.
Enligt flera olika traditioner, t. ex. i Iran, Afghanistan  och Irak så börjar det nya året
vid denna tidpunkt.
 
Mars var under antiken (före år 153 f.Kr.) den första månaden på året.
Då inleddes det nya året i och med vårdagjämningen.
Mars har fått sitt namn efter en romersk gud.
Mars var den gudom som beskyddade åkerbruket, boskapen och jordens frukter.
Människorna vördade Mars och helgade plogen i Mars namn.
 
Mars var också krigets gud och i det gamla Romarriket offrade och bad krigarna
till Mars inför de stora slagen. Mars var både fruktbarhetens och dödens gud.
 
Du kanske undrar över fågeln på bilden.
Hackspetten var ett heligt djur under antiken.
Håll utkik i skogen och på träden - har du tur kan du få syn på
den rödbröstade lilla opportunisten
 
 
 

Vårdagjämning

Kalender Kommentera
 
 
 
 
Vårdagjämningen är en händelse som inträffar omkring den 20 mars.
Då är natt och dag lika långa över nästan hela jorden.
Enligt flera olika traditioner, t. ex. i Iran, Afghanistan  och Irak så börjar det nya året
vid denna tidpunkt.
 
Mars var under antiken (före år 153 f.Kr.) den första månaden på året.
Då inleddes det nya året i och med vårdagjämningen.
Mars har fått sitt namn efter en romersk gud.
Mars var den gudom som beskyddade åkerbruket, boskapen och jordens frukter.
Människorna vördade Mars och helgade plogen i Mars namn.
 
Mars var också krigets gud och i det gamla Romarriket offrade och bad krigarna
till Mars inför de stora slagen. Mars var både fruktbarhetens och dödens gud.
 
Du kanske undrar över fågeln på bilden.
Hackspetten var ett heligt djur under antiken.
Håll utkik i skogen och på träden - har du tur kan du få syn på
den rödbröstade lilla opportunisten
 
 
 

Kvinnodagen den 8 mars är en internationell högtidsdag som firas världen över sedan 1910.
Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland var de första länderna som på en gemensam dag 1911 uppmärksammade
 
        att kvinnor saknade rätt att rösta i allmänna val
        att kvinnor inte kunde inneha några offentliga ämbeten 
        att kvinnor hade långt sämre arbetsvillkor än män.
 
Idag är världen på många sätt mer jämställd mellan könen, men fortfarande finns det många områden där kvinnor har det sämre än män även i ett så  p e r f e k t  land som Sverige.
 
Ett av landets fackförbund (SACO) har räknat på skillnader i livslön för akademiker i Sverige. En man som arbetar lika mycket under sin livstid jämfört med en kvinna kommer att ha tjänat 16% mer än kvinnan (räknat från 19 till 85 års ålder). Räknat i pengar motsvarar det 2 800 000 kr.
 
Statistiken säger att Sverige knappast är ett jämställt land år 2017, eller vad säger du?

Kvinnodagen den 8 mars

Kalender Kommentera

Kvinnodagen den 8 mars är en internationell högtidsdag som firas världen över sedan 1910.
Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland var de första länderna som på en gemensam dag 1911 uppmärksammade
 
        att kvinnor saknade rätt att rösta i allmänna val
        att kvinnor inte kunde inneha några offentliga ämbeten 
        att kvinnor hade långt sämre arbetsvillkor än män.
 
Idag är världen på många sätt mer jämställd mellan könen, men fortfarande finns det många områden där kvinnor har det sämre än män även i ett så  p e r f e k t  land som Sverige.
 
Ett av landets fackförbund (SACO) har räknat på skillnader i livslön för akademiker i Sverige. En man som arbetar lika mycket under sin livstid jämfört med en kvinna kommer att ha tjänat 16% mer än kvinnan (räknat från 19 till 85 års ålder). Räknat i pengar motsvarar det 2 800 000 kr.
 
Statistiken säger att Sverige knappast är ett jämställt land år 2017, eller vad säger du?